Privacy Statement

Privacy Statement

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te verwerken. Vandaar dit privacy statement.

Verwerkingsverantwoordelijke

Springkussen en attractieverhuur Thoka

Cruijckelcreke 16b

4491 PS Wissenkerke

Kamer van Koophandel: 22052454

Privacybeleid

Wij, als Springkussen en attractieverhuur Thoka en Springgoedloop.nl

zijnde, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze klanten. Daarom hebben wij een privacybeleid  dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

Door het bezoeken van de website van springgoedkoop.nl en door gebruik te maken van de diensten die Springkussen en attractieverhuur Thoka

aanbiedt, verwerken we jouw gegevens overeenkomstig de voorwaarden zoals in dit privacy statement opgenomen. Dit privacy statement is van toepassing op alle dienstverlening van Springkussen en attractieverhuur Thoka

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij gebruiken om je te kunnen helpen via het contactformulier op de website zijn je volledige naam en e-mailadres. Verder verwerken we ook de je persoonsgegevens die worden ingevuld in de huurovereenkomst. De persoonsgegevens die wij gebruiken om de huurovereenkomst te vervolledigen zijn je naam, adres, telefoonnummer en jouw paspoort of rijbewijsnummer.

Doeleinden van verwerking persoonsgegevens

Om je verder te helpen is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens van je te gebruiken. Doeleinden:

  • Verwerken van gegevens via het contactformulier op de website teneinde de bezoeker van de website te kunnen voorzien van een antwoord op de vraag of mededeling;

  • Verwerken van gegevens opgenomen in de huurovereenkomst teneinde de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld het gebruik van het adres om de locatie van levering te bepalen.

Bewaringstermijn

Springkussen en attractieverhuur Thoka bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij je persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Je hebt het recht tot inzage van je persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van je persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heb je ook het recht om je persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor dien je contact op te nemen met Springkussen en attractieverhuur Thoka, dit kan via info@thokaverhuur.nl

Beveiliging

Om je persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft Springkussen en attractieverhuur Thoka beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze leden te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Onze website is beveiligd met Wordfence. Springkussen en attractieverhuur Thoka

heeft maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar je gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. Verder is er ook een informatieveiligheidsbeleid.

Wijziging privacy statement.


Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te allen tijde te wijzigen.